İŞ YERİ TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ

İş yerlerinin tehlike sınıfları 26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği‘ne göre bir iş yerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınarak belirlenir.

İşyerlerinin tehlike sınıflarına göre ayrılmasındaki asıl amaç, alınması gereken önlemleri belirleyerek çalışmaları bu doğrultuda gerçekleştirmektir.
İşyerlerinin faaliyet alanlarına göre tehlike sınıflarının belirlenmesi belli bir kodlama sistemi ve oluşturulan liste ile belirlenir. Bu sistem NACE olarak adlandırılır. Her iş yerinin nace kodu işyerine ait SGK sicil Numarasının 2,3,4,5. Numarasından oluşur.

ÖRNEK: 1 2 3451 01 01 1111111 011 11 11 1

Tehlike sınıfları 3 adettir;
Çok tehlikeli,
Tehlikeli ve
Az tehlikeli.

Çok tehlikeli sınıfına ait iş yerleri, inşaat, maden, tersane gibi işlerin yapıldığı işyerlerinden oluşmaktadır. Bu sınıfta görev alması gereken iş güvenliği uzmanının A sınıfı bir uzman olması gerekmektedir. Eğer bu işyerlerinde birden fazla uzmanın çalışma durumu varsa sadece tek bir uzmanın A sınıfına ait uzmanlığının olması yeterlidir.

27 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6770 sayılı kanuna göre 1/1/2019 Tarihine kadar B sınıfı uzman A sınıfı uzmanın yerine görev alabilir. Tehlikeli sınıfına ait iş yerleri; imalat, kesme, boyama, servis gibi işlerin yapıldığı iş yerlerinden oluşmaktadır. Burada görev alacak iş güvenliği uzmanının B sınıfı iş güvenliği olması şarttır.

27 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6770 sayılı kanuna göre 1/1/2020 Tarihine kadar C sınıfı uzman B sınıfı uzmanın yerine görev alabilir. Az tehlikeli sınıfına giren işyerleri; büro hizmetleri, gıda, perakende alışveriş yerleri gibi firmalardan oluşmaktadır. Bu sınıfa ait uzmanın C sınıfında olması yeterlidir.