Misyonumuz

Yasal mevzuattan hareketle güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, iş yerlerinde olası her

türlü kaza ve yaralanmaları en aza indirgemek, meslek hastalıklarını önlemek, çalışanlar ile

işverenlerin sosyal güvenliklerini, iş hukuku açısından hak ve yükümlülükleri gibi konularda yol göstermektir.