Tehlike Sınıfınızı Öğrenin

İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İşyeri hekimi süre hesaplaması 1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.